Healing

Anette Søndergaard

Tlf. 20 24 47 43

mail@theosis.dk

 

 

 

 

Klarhed og forvandling

Theosis Spiritual Healing

Familiekarma-healing

Personlig karma-healing

Kollektiv karma -

Sophia-healing

Generelt om healingen

Elementernes ærkeengle har skabt og vedligeholder alle universerne og dermed også os og vore legemer. De er tættere på os end vi tror, og når vi kalder på dem i healing, kommer de til stede med hver deres kvaliteter og giver os nøjagtig den healing, vi har brug for ud fra vor aktuelle situation. Healingen sker i et tæt samarbejde med Helligånden og Kristus.

 

Healingen hjælper med at genoprette balancen i den fysiske krop og hjælper os med at slippe følelses- og tankemønstre, der ikke længere er gavnlige for os, og som begrænser os i vort daglige liv - alt i overensstemmelse med sjælens ønsker.

 

Healingen kan desuden give mulighed for at bryde karmiske mønstre, der har styret os inkarnation efter inkarnation, ligesom den styrker sjælsindstrøm-ningen i personligheden, så vi bedre bliver i stand til at leve efter vort sjæls-formål og udfylde vor plads i Den Store Plan for Jorden.

 

Healingen virker på det fysiske, det følelsesmæssige, det mentale og det spirituelle plan.

 

Healingsforløb over 7 gange

Vil du arbejde dybere med forvandling af familiekarmamønstre, personlig karma, kollektiv karma eller andre problemstillinger i dit liv, kan du vælge at indgå i et forløb over 7 gange.

På denne måde bliver det muligt for den guddommelige verden at planlægge forvandlingen over en længere periode, så der ved hver konsultation bliver leveret en "pakke" til dig, med det indhold, som er optimalt lige nu i forhold til din situation og problemstilling.

Derved opnås en harmonisk, kontinuerlig forvandling, hvor du når at integrere hver "pakke", før den næste leveres. Læs om rabatordning under Pris og sted.

Det anbefales at tage healingsforløbene i rækkefølgen i næste spalte. Det er nødvendigt at være rimeligt afklaret i forhold til familiemæssige karmiske bånd, før de andre healingsformer kan få lov til at gøre deres arbejde. Det tager tid at forløse en familiekarma, der er bygget op ikke kun i dette liv, men måske i mange tidligere liv. Det er vigtigt at give processen den fornødne tid.

 

Familiekarma-healing

De familiemæssige bånd har både positive og negative virkninger på det enkelte familiemedlem. Positive i form af tryghed, sammenhold og fælles referenceramme. Men der er også alle de knap så positive virkninger, der kan være nedarvet gennem generationer, og som kan være rigtig svære at komme af med. Typisk er der en række roller, der er fordelt i familien, og som spilles liv efter liv. Der er rollen som det sorte får, som den heldige, den tjenende, den charmerende, den ulykkelige, den, der har svært ved at sætte grænser, den, der bliver syg, den aggressive, den vrede osv. Typisk kører der desuden et skuespil, hvor medlemmerne i familien skiftes til at være ”offer” og ”bøddel”. Dette ”familieskuespil” kan skabe en masse begrænsninger i dit liv, så livet måske bliver unødigt hårdt og glædesløst. I et familiekarmaforløb arbejder vi på at forvandle de negative mønstre, sådu bliver i stand til at stå selv i din egen ret uden begrænsende bånd.

Personlig karma-healing

Når der er rimeligt styr på de familiemæssige begrænsninger, kan vi gå videre til at arbejde med den personlige karma og forvandling af uhensigtsmæssige mønstre i personligheden. Det kan være fysiske mønstre som afhængighed af stimulanser (alkohol, piller etc.), spilleafhængighed, spiseforstyrrelser, overvægt osv. Følelsesmæssige mønstre som vrede, aggression, mindreværd, selvmedlidenhed, være ulykkelig, angst osv. Og endelige mentale mønstre som negative tanker, bekymringstanker, tvangstanker, tanker, der kører i ring osv.

Kollektiv karma - Sophia-healing - den ultimative healing

Den kollektive karma får efterhånden større betydning end den personlige karma. Den har direkte forbindelse med den menneskelige form og ved at arbejde ind i den, opnås en meget dybere og mere direkte forvandling, end der tidligere var mulig, også på det fysiske plan. Den kollektive karma har adskilt os fra det guddommelige feminine. Nu er tiden inde til at genoprette denne forbindelse, og starte et samarbejde. Sophia, det guddommelige feminine aspekt, datter af Helligånden, Kristi søster siger, at vi ikke længere har brug for skyld, skam, frygt etc. Sophia arbejder dybt ind i vort system og bringer hjælp til dem, der har været på vejen i lang tid, til alle, der har svært ved at opbygge relationer, til alle, der skaber konflikter, og til alle, der har det svært med deres krop. Sophia er en ”rengøringskone”, der kommer helt ind i krogene. Under de første 2-3 healinger renser Sophia ud, og derefter kommer gaverne. For at Sophia virkelig kan få lov til at arbejde i dybden, skal grundlaget være i orden. Dvs. at der skal være rimeligt styr på den familiemæssige og den personlige karma, fx ved at du har været igennem et familiekarmaforløb.

Oneness-healing med deeksha

Healingen kan kombineres med deeksha i en Oneness-healing, hvor personlighedens mekanismer stilnes, og du løftes mod kristusbevidstheden og det guddommelige nærvær eller Oneness.

 

Copyright © All Rights Reserved